top of page

 

 

 

                                      TÈCNIQUES  CORPORALS                                  

En el bloc de tècniques corporals hi englobo diferents tècniques d'exploració i moviment individual i/o grupal on el centre d'investigació és el cos. I quan parlo de cos m'agradaria que s'entengués el concepte en la seva màxima expressió.

 

Els cossos s'expressen, no només a través de la veu, sinó també a través de la fisicalitat, el moviment,  l'expressió , les emocions, la respiració, els sentits... I és per això, que les propostes que plantejo tenen per objectiu flexibilitzar les nostres fronteres mentals i/o físiques mentre ampliem la nostra consciència corporal i així podem conèixer-nos millor.

Propostes de tallers:

-  CONSCIÈNCIA CORPORAL

-  EXPRESSIÓ CORPORAL COS / VEU

-  ANATOMIA DE LA RESPIRACIÓ

bottom of page