QI GONG  /  TXI KUNG                                                              

El Qigong és una pràctica corporal i energètica xinesa que integra:

     - el cos, mitjançant la postura

     - el moviment, suau i harmònic

     - la regulació de la respiració, fluïda

     - i la ment, lliure i àgil

El resultat de treballar el cos de manera tant integral aporta al practicant un benestar no només físic, sinó també emocional, mental i energètic.

La disciplina del Qigong està basada en els principis de la filosofia taoista i la Medicina Tradicional Xinesa (MTX) que tenen per objectiu fomentar la salut, la vitalitat i la espiritulitat. 

Qigong: Qi <  la energia vital de cadascú   Gong< treballar, cultivar

La pràctica constant dels exercicis corporals que el treball de Qigong planteja ajuda, com ja hem dit, a millorar la circulació de la nostra energia (Qi) i també equilibra el pla físic, emocional i mental.

La proposta d' exercicis és variada i dependrà del tipus de Qigong i del sistema / formes que es treballin.

La meva proposta és treballar seguint els principis reconeguts pel Health Qigong ( Qigong de la Salut) on existeixen diferents formes, totes elles basades en exercicis que tenen una intensitat suau i moderada, apta per a qualsevol practicant que tingui interés en ampliar la seva consciència corporal (cos-ment) i apropar-se a la disciplina.

Les principals formes reconegudes oficialment per la Chinese Qigong Association (Organisme oficial xinès)  del Ministeri de Salut Xinès i que us ofereixo com a propostes de tallers són:

 

- BA DUAN JIN  - Les 8 joies

LIU ZI JUE - Els sis sons 

WU QIN XI - Els 5 animals

YI JIN JING - 12 exercicis per l'enfortiment de músculs i tendons

YANG SHENG ZHANG- Els 8 exercicis de qigong amb bastó

- MAWANGDUI - Inducció energia

SHIBASHI 1 - Els 18 moviments de l'harmonia

 

SHIBASHI 2 - Els 18 moviments de l'harmonia