top of page

 

 

 

                                        QI GONG  /  TXI KUNG                                    

Què és el Qi gong?

El Qi gong és una pràctica corporal i energètica xinesa que integra:

     - el cos, mitjançant la postura

     - el moviment, suau i harmònic

     - la regulació de la respiració, fluïda

     - i la ment, lliure i àgil

El resultat de treballar el cos de manera tan integral aporta al practicant un benestar no només físic, sinó també emocional, mental i energètic.

La disciplina del Qi gong està basada en els principis de la filosofia taoista i la Medicina Tradicional Xinesa (MTX) que tenen per objectiu fomentar la salut, la vitalitat i la espiritualitat

La paraula Qi gong es tradueix:

 

Qi  <   l'energia vital que cadascú  té  >     i      Gong   <    treballar, cultivar   >

Així doncs, la pràctica regular dels exercicis corporals que planteja el treball de Qi gong ajuda a millorar la circulació de la nostra energia (Qi) i també equilibra, cultiva (Gong) el nostre pla físic, emocional i mental.

Tipus de Gi gong i propostes de tallers: 

Els tallers de Qi gong que imparteixo segueixen els principis reconeguts pel Health Qigong - Qi gong de la Salut on existeixen diferents formes, totes elles basades en exercicis que tenen una intensitat suau i moderada, apta per a qualsevol practicant que tingui interès en apropar-se a la disciplina i vulgui ampliar la seva consciència corporal (cos-ment).

Les principals formes reconegudes oficialment per la Chinese Qigong Association (Organisme oficial xinès)  del Ministeri de Salut Xinès que ofereixo com a propostes de tallers són:

- BA DUAN JIN  - Les 8 joies

LIU ZI JUE - Els sis sons 

WU QIN XI - Els 5 animals

YI JIN JING - 12 exercicis per l'enfortiment de músculs i tendons

YANG SHENG ZHANG- Els 8 exercicis de qigong amb bastó

- MAWANGDUI - Inducció energia

SHIBASHI 1 - Els 18 moviments de l'harmonia

 

SHIBASHI 2 - Els 18 moviments de l'harmonia

bottom of page