QI GONG  /  TXI KUNG                                                              

El Qi gong és una pràctica corporal i energètica xinesa que integra:

     - el cos, mitjançant la postura

     - el moviment, suau i harmònic

     - la regulació de la respiració, fluïda

     - i la ment, lliure i àgil

El resultat de treballar el cos de manera tant integral aporta al practicant un benestar no només físic, sinó també emocional, mental i energètic.

La disciplina del Qi gong està basada en els principis de la filosofia taoista i la Medicina Tradicional Xinesa (MTX) que tenen per objectiu fomentar la salut, la vitalitat i la espiritualitat. 

Qi gong:  Qi < l'energia vital que té cadascú     +      Gong< treballar, cultivar

La pràctica constant dels exercicis corporals que el treball de Qi gong planteja ajuda, com ja he dit, a millorar la circulació de la nostra energia (Qi) i també equilibra, cultiva (Gong) el nostre pla físic, emocional i mental.

La proposta d'exercicis és variada i dependrà del tipus de Qi gong i del sistema (formes) que es treballi.

La meva proposta és treballar seguint els principis reconeguts pel Health Qigong - Qi gong de la Salut- on existeixen diferents formes, totes elles basades en exercicis que tenen una intensitat suau i moderada, apta per a qualsevol practicant que tingui interès en ampliar la seva consciència corporal (cos-ment) i apropar-se a la disciplina.

Les principals formes reconegudes oficialment per la Chinese Qigong Association (Organisme oficial xinès)  del Ministeri de Salut Xinès i que us ofereixo com a propostes de tallers són:

- BA DUAN JIN  - Les 8 joies

LIU ZI JUE - Els sis sons 

WU QIN XI - Els 5 animals

YI JIN JING - 12 exercicis per l'enfortiment de músculs i tendons

YANG SHENG ZHANG- Els 8 exercicis de qigong amb bastó

- MAWANGDUI - Inducció energia

SHIBASHI 1 - Els 18 moviments de l'harmonia

 

SHIBASHI 2 - Els 18 moviments de l'harmonia